Kalin Golob, M., in N. Logar. „Prostor V poročevalskem Skupnem sporočanjskem Krogu“. Slavistična Revija, Let. 62, št. 3, marec 2014., str. 363-7, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56499554.