Orel, I., in V. Smole. „Izražanje Prostorskih Razmerij Z vprašalnimi Prislovnimi Zaimki V knjižnih in neknjižnih Zvrsteh Slovenskega Jezika“. Slavistična Revija, Let. 62, št. 3, marec 2014., str. 463-81, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56455010.