Jelenko, T. „Alenka Žbogar: Iz Didaktike slovenščine“. Slavistična Revija, let. 62, št. 2, februar 2014, str. 253-5, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55243618.