Zelenka, M. „ K Izbranim Problemom Narodnega Preroda (Oscilacija Romantike Z Realizmom Kot Primerjalni Problem)“. Slavistična Revija, Let. 62, št. 1, januar 2014., str. 109-20, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54669922.