Bjelčevič, A. „Julija Je Stopila V »cerkev razsvetljeno«: K Žigonovi Razlagi Prešernovega Soneta Je Od vesel’ga časa Teklo Leto “. Slavistična Revija, Let. 61, št. 4, april 2013., str. 591-04, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53899618.