Ilc, G. „Skladenjska Okolja pleonastičnega Zanikanja“. Slavistična Revija, let. 60, št. 4, april 2012, str. 659-76, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51318370.