Babič, V. „Cerkvenoslovanska Ostalina Na Slovenskem – Žitje Sv. Gregorija, Rimskega papeža Iz Supraseljskega Zbornika“. Slavistična Revija, Let. 60, št. 1, januar 2012., str. 41-58, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48886370.