Verdonik, D., in Z. Kačič. „Označevalci Odprte Propozicije V Govorjenem Diskurzu“. Slavistična Revija, Let. 60, št. 1, januar 2012., str. 79-94, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48889442.