MERŠE, M. „Prepoznavnost in značilnost Besedja Slovenskih Postil 16. Stoletja“. Slavistična Revija, Let. 55, št. 1-2, januar 2007., str. 65-84, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827053.