ŠEKLI, M. „Končniški in mešani Naglasni Tip Samostalnikov a-Jevske Sklanjatve V nadiškem narečju slovenščine“. Slavistična Revija, Let. 55, št. 1-2, januar 2007., str. 134-45, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777954.