MARUŠIČ, F., in R. ŽAUCER. „O določnem Ta V Pogovorni slovenščini (z Navezavo Na določno Obliko Pridevnika)“. Slavistična Revija, Let. 55, št. 1-2, januar 2007., str. 223-47, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-700923.