CVETKO OREŠNIK, V. „Skladenjske Posebnosti Starinskega Ali narečnega Slovenskega Namenilnika“. Slavistična Revija, Let. 55, št. 1-2, januar 2007., str. 257-60, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26826541.