ZULJAN KUMAR, D. „Funkcije Ponavljanj V Govorjenem narečnem Diskurzu“. Slavistična Revija, Let. 55, št. 1-2, januar 2007., str. 315-26, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827309.