OREL, I. „Nemške Izposojenke V Pleteršnikovem Slovensko-nemškem Slovarju (1894–1895)“. Slavistična Revija, Let. 55, št. 1-2, januar 2007., str. 357-68, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34776418.