JURGEC, P. „O nenaglašenih e/O V Standardni slovenščini“. Slavistična Revija, Let. 54, št. 2, februar 2006., str. 173-85, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32170338.