PERENIČ, U. „»Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus Umestitve Dela nemške Ustvarjalnosti Na Slovenskem V Okvir Slovenske Literarne Zgodovine“. Slavistična Revija, Let. 54, št. 2, februar 2006., str. 233-4, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32178018.