KMECL, M. „Tine Logar (11. 2. 1916-24. 12. 2002)“. Slavistična Revija, let. 51, št. 1, januar 2003, str. 93-95, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21383778.