SKUBIC, M. „Romansko-Slovanske Jezikovne Interference: Sosledica časov“. Slavistična Revija, Let. 49, št. 4, april 2001., str. 229-36, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17767010.