KALIN GOLOB, M. „Teoretska razčlemba Jezika in Stila V poročevalstvu“. Slavistična Revija, let. 49, št. 1-2, januar 2001, str. 119-22, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20638301.