Stramljič Breznik, I. Univerbizacija (poenobesedenje) V Slovenskem Besedotvornem Sistemu. Slavistična Revija, Let. 66, št. 3, Sept. 2018, str. 369-82, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8.