Toporišič, T. Igra V Igri Kot Metagledališkost in Metamedijskost Od Cankarja Do Zupančiča. Slavistična Revija, Let. 66, št. 3, Sept. 2018, str. 265-79, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-2.