Šolak, Z. „Imenica ‚SENKA‘ Kao Etalon poređenja – Klasifikacija Primera Upotrebe U Delima Ivana Cankara I Ive Andrića“. Slavistična Revija, Let. 66, št. 3, september 2018., str. 281-98, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-3.