Vilko, N. „Raziskovanje Slovanskih Izposojenk V madžarščini“. Slavistična Revija, let. 19, št. 2, februar 1971, str. 167-8, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-4778291.