Scuteri, L. G. „Diahrona makroprozodična Raziskava Slovenskega Govora V Televizijskih Informativnih Oddajah“. Slavistična Revija, Let. 66, št. 2, julij 2018., str. 143-57, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-9.