Perenič, U. Beatin Dnevnik Luize Pesjak: Dogajalni Prostor Romana. Slavistična Revija, Let. 66, št. 3, Sept. 2018, str. 251-63, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-1.