Perenič, U. „Beatin Dnevnik Luize Pesjak: Dogajalni Prostor Romana“. Slavistična Revija, Let. 66, št. 3, september 2018., str. 251-63, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-1.