Vrbinc, A., in M. Vrbinc. „Prepletenost Kulture in Jezika Na Primeru angleških in Slovenskih Izlastnoimenskih Frazemov“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 1, marec 2019., str. 69-85, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-5.