Jović, P. Prvi Srbski Prevodi Cankarjevih Del 1900–1940. Slavistična Revija, Let. 67, št. 1, Mar. 2019, str. 115-9, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-2-3.