Kavšek, B. „Simpozij Obdobja 37: Starejši Mediji Slovenske književnosti: Rokopisi in Tiski, Ljubljana, 15.–16. November 2018“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 1, marec 2019., str. 111-3, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-2-2.