Žavbi, N. „Odrski Govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična Analiza Uprizoritev Cankarjevih Hlapcev“. Slavistična Revija, let. 67, št. 1, marec 2019, str. 51-67, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4.