Perenič, U. „Dnevnik Kot Literarnozgodovinski Vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 3, oktober 2019., str. 425–439, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-1.