Vidovič Muha, A. „Spol – Jezikovni Sistem in Ideologija“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 127–137, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-1.