Žele, A. „Spol V Predikaciji“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 141–149, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-2.