Krvina, D. „Nezaznamovanost nedovršnika V slovenščini Kot Vzporednica moškemu slovničnemu Spolu“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 159–170, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-4.