Jakop, N. „Izražanje Spola V Frazeologiji: Samostalniški Frazemi Med Slovarjem in Korpusom“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 213–222, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-9.