Tivadar, H. „ Opis Samoglasnikov Slovenskega knjižnega Jezika Z Vidika Spola govorečega“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 233–242, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11.