Bon, M., in V. Smole. „Narečna Sprememba Nekaterih Samostalnikov moškega in ženskega Spola V množini“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 243–252, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-12.