Šekli, M. „ Izvor Pridevnikov Tipov Bukov in lipov/češnjev V slovenščini“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 281–289, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-16.