Šabec, N. „Jezikoslovni in družbeni Vidiki Kategorije Spola V slovenščini in angleščini“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 2, julij 2019., str. 291–299, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-17.