Hladnik, M., in U. Perenič. „Peter Scherber: Ob 80. Jubileju“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 3, oktober 2019., str. 533–535, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-3.