Fajfar, T., in M. Žagar Karer. „Analiza Kratic V terminoloških Slovarjih“. Slavistična Revija, let. 67, št. 4, december 2019, str. 551–567, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-2.