Michelizza, M., in N. Ledinek. „Mednarodni Dan Slovarjev 2019“. Slavistična Revija, Let. 67, št. 4, december 2019., str. 655–657, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-2-2.