Uhlik, M., in A. Žele. „Vzrok V slovenščini: Predlogi in predložne Zveze“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 1, marec 2020., str. 22–39, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-2.