Ditmajer, N. „Večfunkcijske vezniške Besede Ki, Ka in Da Ter Njihova Skladenjskopomenska Vloga V vzhodnoštajerski Pokrajinski različici Slovenskega knjižnega Jezika“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 2, julij 2020., str. 247–264, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3833.