Perenič, U. „Zaslužni Profesorici Dr. Adi Vidovič Muha Ob 80. Rojstnem Dnevu“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 1, marec 2020., str. 107–108, https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-2-2.