Pezdirc Bartol, M. „Prostori Cankarjeve Dramatike“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 2, julij 2020., str. 125–138, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3846.