Mezeg, A. „Definicija Polstavka in Njegova Raba V Sodobni Prevodni slovenščini (na Gradivu Prevodov Iz francoščine)“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 2, julij 2020., str. 265–282, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3847.