Perdih, A., in F. Perdih. „Leksikografska Obravnava Kemijskih Elementov: Pristopi in sistematičnost“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 2, julij 2020., str. 229–245, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3851.