Baláková, D., V. Kováčová, in В. М. Мокиенко. „Biblijska Frazeologija Z Vidika Jezikovnih Uporabnikov ruščine (iz Izsledkov sociolingvistične Raziskave)“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 2, julij 2020., str. 299–310, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3853.