Meterc, M., in J. Pallay. „Nekonvencionalne Replike V slovenščini Z Anketno Raziskavo Med Slovenskimi Govorci“. Slavistična Revija, let. 68, št. 2, julij 2020, str. 211–227, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3854.