Pavlič, M., in A. Stepanov. „Psiholingvistični Vidiki Procesiranja Oziralnih Odvisnikov V slovenščini“. Slavistična Revija, let. 68, št. 4, december 2020, str. 543–561, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3861.